Opći uvjeti Happy Holiday Apps BV

Ovo su opći uvjeti Happy Holiday Apps BV, Happy Holiday Apps BV, tvrtke s adresom vitruviusstraat 136, 2314CW Leiden. Happy Holiday Apps BV registriran je pri Gospodarskoj komori pod brojem 77448294.

Primjenjivost

1. Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve usluge Happy Holiday Apps BV, na svaki ugovor sklopljen između Happy Holiday Apps BV i Korisnika (kao što je definirano u nastavku) te pravne odnose i (pravne) akte koji iz toga proizlaze.

2. Sve usluge navedene pod 1. u svakom slučaju uključuju korištenje sustava upravljanja na našoj web stranici www.campingcomfort.app/beheer i aplikacije Camping Comfort.

3. Korištenjem usluga Happy Holiday Apps BV prihvaćate ove opće uvjete.

4. “Korisnici” označavaju sve fizičke osobe i sve pravne osobe koje imaju pretplatu za korištenje usluga Happy Holiday Apps BV.

5. Happy Holiday Apps BV će na zahtjev besplatno poslati opće uvjete. Opći uvjeti dostupni su i na www.campingcomfort.app.

Happy Holiday Apps BV

Happy Holiday Apps BV nudi pristupačnu aplikaciju za rekreacijski sektor koja olakšava komunikaciju s gostima.

Cijene i plaćanje

1. Sve cijene koje naplaćuje Happy Holiday Apps BV ne uključuju PDV.

2. Pretplate na Happy Holiday Apps BV nude se za mjesečni iznos po dostupnom mjestu.

 • a. Iznos se temelji na ukupnom broju raspoloživih mjesta u parku ili kampu. U svakom slučaju, plasman podrazumijeva:
  • ja Turistička mjesta;
  • ii. Sezonske parcele;
  • iii. Apartmani;
  • iv. Smještaj.
 • b. Broj slobodnih mjesta prijavljuje Korisnik. Korisnik mora obavijestiti Happy Holiday Apps BV o svim promjenama u broju dostupnih mjesta u roku od dva tjedna.
 • c. Happy Holiday Apps BV ima pravo prilagoditi broj slobodnih mjesta ako se prijavljeni broj mjesta razlikuje od stvarno raspoloživih mjesta.
 • d. U razdoblju od 01. studenoga do 31. ožujka sljedeće godine primjenjuje se zimska stopa koja iznosi uobičajenu stopu -75%.
 • e. Uz standardne opcije aplikacije Campings Comfort, moguće je koristiti i “premium značajke” koje se naplaćuju samo kada se koriste. Cijene možete pronaći u sustavu upravljanja.

3. Fakturiranje i rok može biti mjesečno i godišnje:

 • a. Mjesečno:
  • ja Troškovi pretplate plaćaju se mjesečno putem računa.
  • ii. Rok trajanja pretplate je mjesec dana, a zatim se produžuje za mjesec dana. Pretplatu je moguće otkazati mjesečno.
  • iii. Premium značajke naplaćuju se mjesečno unazad.
 • b. Godišnje:
  • ja 10% popusta na godišnju cijenu
  • ii. Troškovi pretplate plaćaju se godišnje putem računa.
  • iii. Rok trajanja pretplate je godinu dana, a zatim se produljuje za godinu dana. Pretplatu je moguće otkazati godišnje.
  • iv. Premium značajke naplaćuju se godišnje naknadno na temelju korištenja
 • 4. Plaćanje faktura od strane Happy Holiday Apps BV mora se izvršiti u roku od 14 dana od datuma fakture.

  5. U slučaju neplaćanja ili zakašnjelog plaćanja, Korisnik je pravno u propustu bez obavijesti o neispunjenju obveza. Korisnik tada duguje zakonske (komercijalne) kamate od dana dospijeća plaćanja do dana potpunog plaćanja, pri čemu se kamata za dio mjeseca obračunava na cijeli mjesec.

  6. Ako je Korisnik u zamjeni, na primjer zato što Happy Holiday Apps BV ne može naplatiti iznose duga, Happy Holiday Apps BV ima pravo blokirati ili poništiti račun dotičnog Korisnika.

  7. Happy Holiday Apps BV ovlašten je povećati stope ako:

  • a. Slučaj zakonskih povećanja cijena;
  • b. U roku od tri mjeseca nakon sklapanja ugovora, a to je rezultat zakonskih propisa ili odredbi; i/ili
  • c. Od tri mjeseca nakon sklapanja sporazuma, ako povećanje nije neopravdano.

  Koristite usluge

  1. Korisnik se mora pridržavati nizozemskih i drugih primjenjivih zakona ili propisa kada koristi ponuđene usluge.

  2. Korisnik ne smije distribuirati sljedeće putem ponuđenih usluga:

  • a. Plagijat i/ili prethodno objavljen sadržaj;
  • b. Pornografski video, slike ili drugi mediji s erotskim sadržajem;
  • c. Tekstovi ili slike koji su uvredljivi, rasistički, diskriminirajući ili puni mržnje;
  • d. Neželjeno oglašavanje (spam);
  • e. Lažne ili obmanjujuće informacije; i/ili
  • f. Virusi, zlonamjerni softver, špijunski softver ili drugi softver namijenjen za nanošenje štete našim ili računalima drugih Korisnika.

  3. Ukoliko Korisnik želi prijaviti drugog Korisnika koji zlorabi usluge, Korisnik može poslati poruku na [email protected].

  Odgovornost

  1. Happy Holiday Apps BV odgovoran je samo za izravnu štetu uzrokovanu grubim nemarom ili namjerom od strane Happy Holiday Apps BV i do maksimalnog iznosa koji se mjesečno naplaćuje Korisniku.

  2. Happy Holiday Apps BV nije odgovoran za štetu koja je ili može biti rezultat bilo koje radnje ili propusta kao rezultat informacija u aplikaciji.

  3. Happy Holiday Apps BV nije odgovoran za štetu nastalu zbog pogrešaka i/ili nepravilnosti u funkcionalnosti usluga i nije odgovoran za prekide ili nedostupnost usluga u bilo kojem vremenskom razdoblju zbog drugih razloga.

  4. Happy Holiday Apps BV preuzima svu brigu koja se razumno može očekivati od Happy Holiday Apps BV za sigurnost podataka Korisnika i trećih strana.

  5. Happy Holiday Apps BV nije odgovoran za gubitak podataka ili neovlašteni pristup podacima koji se dogodi unatoč brizi koju je poduzeo Happy Holiday Apps BV. Happy Holiday Apps BV također nije odgovoran za gubitak podataka ili neovlašteni pristup koji se dogodi tijekom prijenosa podataka putem javnih mreža ili prilikom korištenja mreža i sustava trećih strana.

  Pritužbe

  1. Na pritužbe podnesene Happy Holiday Apps BV odgovorit ćemo u roku od 5 radnih dana, računajući od datuma primitka.

  2. Pravo na (djelomični) povrat cijene ili naknade prestaje ako se prigovor ne prijavi u roku od četrnaest dana, osim ako duži rok ne proizlazi iz prirode slučaja.

  Račun

  1. Korisnik mora zaštititi podatke za prijavu svog računa od drugih.

  2. Korisnik mora svoju lozinku čuvati u strogoj tajnosti. Happy Holiday Apps BV može pretpostaviti da sve što se događa na ili s korisničkim računom čini sam korisnik ili se radi pod njegovim nadzorom.

  3. Ako Korisnik misli ili zna da je njegov račun zlouporabljen, Korisnik to mora prijaviti Happy Holiday Apps BV što je prije moguće slanjem poruke na [email protected]. Happy Holiday Apps BV će poduzeti odgovarajuće mjere u tom slučaju slučaj.

  4. Korisnik je isključivo odgovoran za svoje ponašanje i sve podatke, tekstove, datoteke, informacije, korisnička imena, slike, fotografije, profile, grafike, autorska djela, poveznice i druge sadržaje ili materijale. Happy Holiday Apps BV ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s objavljenim podacima.

  5. Korisnik je odgovoran za povjerljive podatke koje dostavi Happy Holiday Apps BV ili za izostavljanje povjerljivih podataka.

  6. Happy Holiday Apps BV ima pravo odlučiti po vlastitom nahođenju hoće li račun biti osiguran.

  7. Ako Happy Holiday Apps BV smatra da Korisnik krši zakon ili ove opće uvjete, Happy Holiday Apps BV može (djelomično) isključiti Korisnika iz usluga. Happy Holiday Apps BV može, na primjer, isključiti Korisnika iz usluga na sljedeći način:

  • a. izbrisati korisnički račun; ili
  • b. blokirati dijelove usluga za Korisnika.

  Uključivanje trećih strana

  1. Happy Holiday Apps BV ima pravo angažirati treće strane prilikom pružanja svojih usluga, kada je to potrebno. Happy Holiday Apps BV nije dužan o tome osobno obavijestiti Korisnika. Korištenje usluga Happy Holiday Apps BV podrazumijeva da Korisnik ovlašćuje Happy Holiday Apps BV da prihvati sva ograničenja odgovornosti trećih strana u ime Korisnika.

  2. Happy Holiday Apps BV posvećuje najveću pažnju pri angažiranju trećih strana. Međutim, Happy Holiday Apps BV nije odgovoran za djela ili propuste tih trećih strana, osim ako postoji namjera ili grubi nemar od strane Happy Holiday Apps BV.

  Obrada osobnih podataka (ugovor o obradi)

  1. Ono što je navedeno u ovom stavku kvalificira se kao ugovor o obradi.

  2. Kao voditelj obrade, korisnik ima osobne podatke i dijeli ih s Happy Holiday Apps BV kao izvršiteljem obrade.

  3. Svrha obrade je olakšati poruke/rezervacije/narudžbe između korisnika i gostiju.

  4. Kategorija uključenog korisnika, gosti

  5. Vrsta podataka koji se dijele:

  • a. Gosti
   • ja Ime prezime
   • ii. Broj parcele/smještaja za kampiranje
   • iii. IP adresa
   • iv. Mac adresa
   • v. Vremena aktivnosti korisnika
   • vi. Nalozi / zadaci
   • vii. Obavijestiti
  • b. Korisnik:
   • ja Ime prezime
   • ii. Adresa
   • iii. broj telefona
   • iv. Email adresa
   • v. IP adresa
   • vi. Mac adresa
   • vii. Vremena aktivnosti korisnika
   • viii. Obavijestiti
   • ix. PDV ID

  6. Trajanje obrade počinje prvog dana pretplate i završava zadnjeg dana pretplate.

  7. Obje strane su upoznate s Općom uredbom o zaštiti podataka i zajednički će nastojati ispuniti sve zakonske zahtjeve. Procesor će se u svakom slučaju pridržavati sljedećih točaka:

  • a. Obrada se odvija isključivo na temelju pisanih uputa voditelja obrade.
  • b. Izvršitelj obrade ne smije koristiti osobne podatke u vlastite svrhe.
  • c. Osobe zaposlene ili rade kod izvršitelja obrade koje dolaze u kontakt s predmetnim podacima imaju obvezu čuvanja povjerljivosti.
  • d. Izvršitelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi obrada udovoljila zahtjevima GDPR-a i bila zajamčena zaštita prava ispitanika. (vidi zadnji odjeljak)
  • e. Izvršitelj obrade podizvršitelju obrade nameće iste obveze u ugovoru o podizvršitelju obrade kao u ovom ugovoru.
  • f. Izvršitelj obrade pomaže u ispunjavanju obveza voditelja obrade kada ispitanici ostvaruju svoja prava na privatnost (kao što je pravo na pristup, ispravak, zaborav i prenosivost podataka). Procesor za to neće naplatiti više od razumnih troškova (maksimalno 100 € po satu samo za izravne sate).
  • g. Izvršitelj obrade pomaže u ispunjavanju obveza vezanih uz obvezu prijave curenja podataka. To znači da procesor odmah prijavljuje moguće curenje podataka voditelju obrade i surađuje u istrazi/analizi. Procesor ne mora izvještavati AP, to radi kontroler. Procesor procesoru ne naplaćuje nikakve troškove za postupanje s mogućim curenjem podataka.
  • h. Izvršitelj obrade pomaže u ispunjavanju obveza u vezi s procjenom učinka na zaštitu podataka. ). Procesor za to neće naplatiti više od razumnih troškova (maksimalno 100 € po satu samo za izravne sate).
  • ja Izvršitelj obrade surađuje u revizijama koje provodi Voditelj obrade ili treća strana koju angažira Voditelj obrade. Izvršitelj obrade stavlja na raspolaganje sve relevantne informacije kako bi provjerio pridržava li se izvršitelj obrade obveza navedenih u ovom ugovoru
  • j. Nakon završetka usluge obrade, izvršitelj obrade briše podatke (ili ih vraća voditelju obrade), osim ako postoji zakonska obveza njihovog zadržavanja. To će biti učinjeno što je prije moguće, ali u svakom slučaju unutar četiri tjedna nakon završetka usluge obrade.
  • k. Izvršitelj obrade ne smije obrađivati podatke izvan organizacija/država koje nude barem ista jamstva kao i Europska unija, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku.

  8. Izvršitelj obrade će primijeniti najmanje sljedeće mjere u pogledu sigurnosti osobnih podataka: (Na primjer, pseudonimizacija i enkripcija osobnih podataka, stalna informacijska sigurnost, ponovno uspostavljanje dostupnosti i pristupa podacima u slučaju incidenata, redovito sigurnosni testovi.)

  Nevaljanost

  Ako se neka odredba ovih općih uvjeta pokaže ništavnom ili neobvezujućom, Happy Holiday Apps BV i Korisnik ostat će vezani ostalim odredbama ovog ugovora. Happy Holiday Apps BV zamijenit će nevažeću ili neobvezujuću odredbu(e) odredbom koja je obvezujuća i čiji je opseg koliko god je to moguće isti kao i odredbe(e) koje treba zamijeniti, uzimajući u obzir svrhu ovih općih uvjeta. .

  Izmjene i dopune

  Happy Holiday Apps BV zadržava pravo u bilo kojem trenutku jednostrano prilagoditi, dopuniti i/ili promijeniti ove Opće uvjete. Najnoviju verziju općih uvjeta možete pronaći na web stranici.

  Ostale odredbe

  Happy Holiday Apps BV može u bilo kojem trenutku prilagoditi dizajn ili funkcioniranje usluga, uključujući temeljne tehničke mehanizme.

  Mjerodavno pravo i izbor foruma

  1. Ovi opći uvjeti i sva izvanugovorna prava i obveze koje iz njih proizlaze regulirani su u svakom pogledu nizozemskim pravom.

  2. Sve sporove između Happy Holiday Apps BV i Korisnika prvo će rješavati nadležni sudac Okružnog suda u Haagu.