Zásady ochrany osobných údajovCamping Comfort

vytvoril aplikáciu Camping Comfort ako bezplatnú aplikáciu. Túto SLUŽBU poskytuje spoločnosť Camping Comfort bezplatne a je určená na používanie v takom stave, v akom je.

Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, keď sa niekto rozhodne používať našu službu.

Ak sa rozhodnete používať našu službu, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súvislosti s týmito zásadami. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Vaše informácie nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na adrese Camping Comfort, pokiaľ nie sú v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak.

Zhromažďovanie a používanie informácií
Pre lepší zážitok pri používaní našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje. Informácie, ktoré požadujeme, budeme uchovávať a používať tak, ako je to opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Súbory cookie
Súbory cookie sú súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré sa zvyčajne používajú ako anonymné jedinečné identifikátory. Odosielajú sa do vášho prehliadača z navštívených webových stránok a ukladajú sa do vnútornej pamäte vášho zariadenia.

Táto služba tieto "cookies" výslovne nepoužíva. Aplikácia však môže používať kód a knižnice tretích strán, ktoré používajú "cookies" na zhromažďovanie informácií a zlepšovanie svojich služieb. Máte možnosť tieto súbory cookie prijať alebo odmietnuť a dozvedieť sa, kedy sa súbor cookie odošle do vášho zariadenia. Ak sa rozhodnete odmietnuť naše súbory cookie, možno nebudete môcť používať niektoré časti tejto Služby.

Poskytovatelia služieb
Môžeme využívať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán z týchto dôvodov:
- na uľahčenie našej Služby;
- na poskytovanie Služby v našom mene;
- na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo
- na pomoc pri analýze používania našej Služby.

Radi by sme používateľov tejto Služby informovali, že tieto tretie strany môžu mať prístup k vašim osobným údajom. Dôvodom je vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené v našom mene. Sú však povinné tieto informácie nezverejňovať ani nepoužívať na iné účely.

Bezpečnosť
Vážime si vašu dôveru, že ste nám poskytli svoje Osobné údaje, preto sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ich ochranu. Nezabúdajte však, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického uchovávania nie je stopercentne bezpečný a nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky
Táto služba môže obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na túto stránku. Tieto externé stránky nie sú nami prevádzkované. Preto vám dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov ani postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nezodpovedáme za ne.

Ochrana osobných údajov detí
Tieto služby nie sú určené osobám mladším ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. V prípade, že zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje, okamžite ich odstránime z našich serverov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás, aby sme mohli prijať potrebné opatrenia.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Odporúčame vám preto, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku a sledovali prípadné zmeny. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Takéto zmeny sú účinné okamžite po ich zverejnení na tejto stránke.

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese [email protected].

Odstránenie vašich údajov
Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom aplikácie Camping Comfort, sú uložené anonymne a v niektorých prípadoch sú prepojené s UUID vášho zariadenia. Na požiadanie môžeme vymazať všetky údaje prepojené s UUID vášho zariadenia. O vymazanie svojich údajov môžete požiadať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] a uvedením identifikátora UUID svojho zariadenia.


Integrácia s kalendárom Google
Naša aplikácia Camping Comfort je integrovaná s kalendárom Google, aby sme používateľom poskytli zjednodušené používanie a rozšírené funkcie. Táto integrácia nám umožňuje prístup k udalostiam z kalendárov našich zákazníkov spravovaných spoločnosťou Google, ale len v rámci oprávnení udelených používateľom.

Prístup a používanie údajov používateľov Google
  • Rozsah prístupu: K údajom používateľov Google pristupujeme len na načítanie udalostí z kalendárov, na ktoré nám používatelia udelili povolenie. Tento prístup je obmedzený len na čítanie, takže udalosti v ich kalendároch nemožno upravovať.
  • Ukladanie: Všetky údaje používateľa Google, ku ktorým naša aplikácia pristupuje, sú bezpečne uložené a používajú sa len na zobrazenie udalostí používateľa v našej aplikácii.
  • Použitie: Údaje používateľa Google, ku ktorým sa pristupuje, sa používajú výlučne v rámci našej aplikácie Camping Comfort a neposkytujú sa tretím stranám.
Oznámenia o ochrane osobných údajov v produkte
  • Transparentnosť: Naša aplikácia poskytuje jasné a transparentné oznámenia v rámci produktu, ktoré používateľov informujú o integrácii s Kalendárom Google a obmedzenom prístupe k udalostiam ich kalendára.
  • Kontrola používateľov: Používatelia majú plnú kontrolu nad integráciou s Kalendárom Google a môžu spravovať oprávnenia v rámci nastavení svojho účtu Google.
Bezpečnosť údajov
  • Šifrovanie: Každý prenos údajov medzi našou aplikáciou a servermi Google je šifrovaný, aby sa zabezpečila bezpečnosť a súkromie údajov používateľov.
  • Bezpečnostné opatrenia: Používame štandardné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov používateľov Google pred neoprávneným prístupom, zverejnením, úpravou alebo zničením.

Dodržiavanie obmedzeného používania
Naša aplikácia Camping Comfort dodržiava zásady obmedzeného používania opísané v zásadách používania údajov používateľov služieb Google API. Dodržiavame prísne usmernenia týkajúce sa používania údajov používateľov Google získaných prostredníctvom obmedzeného a citlivého rozsahu.

Zverejnenie:
Používanie a nakladanie s informáciami získanými z rozhrania Google API zo strany Camping Comfort je plne v súlade so zásadami používania údajov používateľov služieb Google API vrátane požiadaviek na obmedzené používanie. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách používania údajov služieb Google API.

Používaním našej aplikácie a integráciou s Kalendárom Google používatelia berú na vedomie a súhlasia s prístupom, používaním a ukladaním svojich udalostí v kalendári v rámci parametrov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Ak chcete získať ďalšie informácie o našej integrácii s Kalendárom Google alebo o akomkoľvek aspekte našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese [email protected].