Polityka prywatności

Camping Comfort stworzyła aplikację Camping Comfort jako aplikację bezpłatną. Ta USŁUGA jest dostarczana przez Camping Comfort bezpłatnie i jest przeznaczona do użytku w stanie, w jakim się znajduje.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych, jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z naszej Usługi.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej Usługi, wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać informacji użytkownika nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i Postanowieniach, które są dostępne pod adresem Camping Comfort, chyba że w niniejszej Polityce Prywatności określono inaczej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Aby zapewnić lepsze wrażenia podczas korzystania z naszej Usługi, możemy wymagać od użytkownika podania nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację, w tym między innymi żadnych obecnie. Informacje, o które prosimy, będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Pliki cookie
Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanych witryn internetowych i przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Ta usługa nie używa tych "plików cookie" w sposób wyraźny. Aplikacja może jednak wykorzystywać kod i biblioteki stron trzecich, które używają plików "cookie" do zbierania informacji i ulepszania swoich usług. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłany na jego urządzenie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części tej Usługi.

Dostawcy usług
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:
- Aby ułatwić korzystanie z naszej Usługi;
- Aby świadczyć Usługę w naszym imieniu;
- Aby świadczyć usługi związane z Usługą; lub
- Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Chcemy poinformować użytkowników tej Usługi, że te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych. Powodem jest wykonywanie zadań powierzonych im w naszym imieniu. Są one jednak zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo
Cenimy zaufanie, jakim darzysz nas, przekazując nam swoje dane osobowe, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ich ochrony. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, a my nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn
Ta usługa może zawierać łącza do innych witryn. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do tej strony. Należy pamiętać, że te zewnętrzne witryny nie są obsługiwane przez nas. W związku z tym zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci
Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. W związku z tym zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Usuwanie danych
Wszystkie dane zbierane przez nas z aplikacji Camping Comfort są przechowywane anonimowo, a w niektórych przypadkach połączone z identyfikatorem UUID urządzenia. Na żądanie możemy usunąć wszystkie dane powiązane z identyfikatorem UUID urządzenia. Aby poprosić o usunięcie danych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] i podać identyfikator UUID urządzenia.


Integracja z Kalendarzem Google
Nasza aplikacja Camping Comfort integruje się z Kalendarzem Google, aby zapewnić użytkownikom usprawnione działanie i rozszerzoną funkcjonalność. Ta integracja umożliwia nam dostęp do wydarzeń z kalendarzy naszych klientów zarządzanych przez Google, ale tylko w zakresie uprawnień przyznanych przez użytkownika.

Dostęp i wykorzystanie danych użytkownika Google
  • Zakres dostępu: Uzyskujemy dostęp do danych użytkownika Google wyłącznie w celu pobierania wydarzeń z kalendarzy, do których użytkownicy upoważnili nas do dostępu. Dostęp ten jest ograniczony do uprawnień tylko do odczytu, co zapewnia, że nie można dokonywać żadnych modyfikacji wydarzeń w ich kalendarzach.
  • Przechowywanie: Wszelkie dane użytkownika Google, do których dostęp uzyskuje nasza aplikacja, są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania wydarzeń użytkownika w naszej aplikacji.
  • Wykorzystanie: Uzyskane dane użytkownika Google są wykorzystywane wyłącznie w naszej aplikacji Camping Comfort i nie są udostępniane żadnym stronom trzecim.
Powiadomienia o prywatności w produkcie
  • Przejrzystość: Nasza aplikacja zapewnia jasne i przejrzyste powiadomienia w ramach produktu, informujące użytkowników o integracji z Kalendarzem Google i ograniczonym zakresie dostępu do ich wydarzeń w kalendarzu.
  • Kontrola użytkownika: Użytkownicy mają pełną kontrolę nad integracją z Kalendarzem Google i mogą zarządzać uprawnieniami w ustawieniach swojego konta Google.
Bezpieczeństwo danych
  • Szyfrowanie: Każda transmisja danych pomiędzy naszą aplikacją a serwerami Google jest szyfrowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych użytkownika.
  • Środki bezpieczeństwa: Stosujemy standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników Google przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zgodność z zasadami ograniczonegoużytkowania
Nasza aplikacja, Camping Comfort, jest zgodna z zasadami ograniczonego użytkowania opisanymi w Zasadach dotyczących danych użytkownika usług Google API. Przestrzegamy ścisłych wytycznych dotyczących korzystania z danych użytkownika Google uzyskanych za pośrednictwem Ograniczonych i Wrażliwych Zakresów.

Ujawnienie:
Korzystanie i obsługa informacji uzyskanych z interfejsów API Google przez Camping Comfort jest w pełni zgodna z zasadami Google API Services User Data Policy, w tym z wymogami Ograniczonego Użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Google API Services User Data Policy.

Korzystając z naszej aplikacji i integrując się z Kalendarzem Google, użytkownicy potwierdzają i wyrażają zgodę na dostęp, wykorzystanie i przechowywanie swoich wydarzeń z kalendarza w ramach opisanych parametrów przedstawionych w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszej integracji z Kalendarzem Google lub dowolnego aspektu naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].