Polityka prywatności

Camping Comfort stworzyła aplikację Camping Comfort jako aplikację bezpłatną. Ta USŁUGA jest dostarczana przez Camping Comfort bezpłatnie i jest przeznaczona do użytku w stanie, w jakim się znajduje.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych, jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z naszej Usługi.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej Usługi, wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać informacji użytkownika nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i Postanowieniach, które są dostępne pod adresem Camping Comfort, chyba że w niniejszej Polityce Prywatności określono inaczej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Aby zapewnić lepsze wrażenia podczas korzystania z naszej Usługi, możemy wymagać od użytkownika podania nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację, w tym między innymi żadnych obecnie. Informacje, o które prosimy, będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Pliki cookie
Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanych witryn internetowych i przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Ta usługa nie używa tych "plików cookie" w sposób wyraźny. Aplikacja może jednak wykorzystywać kod i biblioteki stron trzecich, które używają plików "cookie" do zbierania informacji i ulepszania swoich usług. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłany na jego urządzenie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części tej Usługi.

Dostawcy usług
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:
- Aby ułatwić korzystanie z naszej Usługi;
- Aby świadczyć Usługę w naszym imieniu;
- Aby świadczyć usługi związane z Usługą; lub
- Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Chcemy poinformować użytkowników tej Usługi, że te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych. Powodem jest wykonywanie zadań powierzonych im w naszym imieniu. Są one jednak zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo
Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Państwo, przekazując nam swoje Dane Osobowe, dlatego staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ich ochrony. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, a my nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn
Ta usługa może zawierać łącza do innych witryn. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do tej strony. Należy pamiętać, że te zewnętrzne witryny nie są obsługiwane przez nas. W związku z tym zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług osób trzecich.

Prywatność dzieci
Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. W związku z tym zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Usuwanie danych
Wszystkie dane zbierane przez nas z aplikacji Camping Comfort są przechowywane anonimowo, a w niektórych przypadkach połączone z identyfikatorem UUID urządzenia. Na żądanie możemy usunąć wszystkie dane powiązane z identyfikatorem UUID urządzenia. Aby zażądać usunięcia danych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] i podać identyfikator UUID urządzenia.