Zásady ochrany osobních údajů

Camping Comfort vytvořil aplikaci Camping Comfort jako bezplatnou aplikaci. Tato SLUŽBA je poskytována společností Camping Comfort bezplatně a je určena k používání tak, jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne používat naši službu.

Pokud se rozhodnete používat naši službu, pak souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží k poskytování a zlepšování Služby. Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet jinak, než jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné na adrese Camping Comfort, pokud nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak.

Shromažďování a používání informací
Pro lepší zážitek při používání naší Služby od vás můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, mimo jiné v tuto chvíli žádné. Informace, které požadujeme, si ponecháme a použijeme je tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Jsou odesílány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek a ukládají se do vnitřní paměti vašeho zařízení.

Tato služba tyto "cookies" výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kód a knihovny třetích stran, které používají "cookies" ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte možnost tyto soubory "cookie" přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je soubor "cookie" odeslán do vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete naše soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb
Můžeme využívat služeb společností a jednotlivců třetích stran z následujících důvodů:
- k usnadnění naší služby;
- k poskytování služby naším jménem;
- k provádění služeb souvisejících se službou; nebo
- k pomoci při analýze způsobu využívání naší služby.

Chceme informovat uživatele této služby, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly naším jménem přiděleny. Jsou však povinny tyto informace nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Zabezpečení
Vážíme si vaší důvěry, že nám poskytujete své Osobní údaje, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky
Tato služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tuto stránku. Upozorňujeme, že tyto externí stránky nejsou námi provozovány. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů dětí
Tyto služby nejsou určeny osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. V případě, že zjistíme, že nám dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, okamžitě je z našich serverů odstraníme. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás, abychom mohli učinit potřebné kroky.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám tedy pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k našim Zásadám ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected].

Odstranění vašich údajů
Veškerá data, která shromažďujeme z aplikace Camping Comfort, jsou ukládána anonymně a v některých případech jsou spojena s UUID vašeho zařízení. Na požádání můžeme všechna data spojená s UUID vašeho zařízení vymazat. Požádejte o vymazání svých údajů zasláním e-mailu na adresu [email protected] a uveďte UUID svého zařízení.