Zásady ochrany osobních údajů

Camping Comfort vytvořil aplikaci Camping Comfort jako bezplatnou aplikaci. Tato SLUŽBA je poskytována společností Camping Comfort bezplatně a je určena k používání tak, jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne používat naši službu.

Pokud se rozhodnete používat naši službu, pak souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží k poskytování a zlepšování Služby. Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet jinak, než jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné na adrese Camping Comfort, pokud nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak.

Shromažďování a používání informací
Pro lepší zážitek při používání naší Služby od vás můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, mimo jiné v tuto chvíli žádné. Informace, které požadujeme, si ponecháme a použijeme je tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Jsou odesílány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek a ukládají se do vnitřní paměti vašeho zařízení.

Tato služba tyto "cookies" výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kód a knihovny třetích stran, které používají "cookies" ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte možnost tyto soubory "cookie" přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je soubor "cookie" odeslán do vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete naše soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb
Můžeme využívat služeb společností a jednotlivců třetích stran z následujících důvodů:
- k usnadnění naší služby;
- k poskytování služby naším jménem;
- k provádění služeb souvisejících se službou; nebo
- k pomoci při analýze způsobu využívání naší služby.

Chceme informovat uživatele této služby, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly naším jménem přiděleny. Jsou však povinny tyto informace nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Zabezpečení
Vážíme si vaší důvěry, že nám poskytujete své Osobní údaje, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky
Tato služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tuto stránku. Upozorňujeme, že tyto externí stránky nejsou námi provozovány. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů dětí
Tyto služby nejsou určeny osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. V případě, že zjistíme, že nám dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, okamžitě je z našich serverů odstraníme. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás, abychom mohli učinit potřebné kroky.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám tedy pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k našim Zásadám ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected].

Odstranění vašich údajů
Veškerá data, která shromažďujeme z aplikace Camping Comfort, jsou ukládána anonymně a v některých případech jsou spojena s UUID vašeho zařízení. Veškeré údaje, které jsou spojeny s UUID vašeho zařízení, můžeme na požádání vymazat. Požádejte o vymazání svých údajů zasláním e-mailu na adresu [email protected] a uveďte UUID svého zařízení.


Integrace s Kalendářem Google
Naše aplikace Camping Comfort je integrována s Kalendářem Google, aby uživatelům poskytla zjednodušené prostředí a rozšířené funkce. Tato integrace nám umožňuje přístup k událostem z kalendářů našich zákazníků spravovaných společností Google, ale pouze v rozsahu oprávnění udělených uživatelem.

Přístup a používání uživatelských dat Google
  • Rozsah přístupu: K uživatelským údajům Google přistupujeme výhradně za účelem načítání událostí z kalendářů, k nimž nám uživatelé povolí přístup. Tento přístup je omezen na oprávnění pouze pro čtení, což zajišťuje, že v jejich kalendářích nelze provádět žádné změny událostí.
  • Úložiště: Veškerá data uživatelů Google, ke kterým naše aplikace přistupuje, jsou bezpečně uložena a slouží výhradně k zobrazení událostí uživatele v naší aplikaci.
  • Používání: Přístup k uživatelským datům Google je používán výhradně v rámci naší aplikace Camping Comfort a není sdílen s žádnými třetími stranami.
Upozornění na ochranu osobních údajů v produktu:
  • Transparentnost: Naše aplikace poskytuje v rámci produktu jasná a transparentní oznámení, která uživatele informují o integraci s Kalendářem Google a o omezeném rozsahu přístupu k událostem jejich kalendáře.
  • Uživatelská kontrola: Uživatelé mají plnou kontrolu nad integrací s Kalendářem Google a mohou spravovat oprávnění v rámci nastavení svého účtu Google.
Zabezpečení dat
  • Šifrování: Veškerý přenos dat mezi naší aplikací a servery Google je šifrován, aby byla zajištěna bezpečnost a soukromí uživatelských dat.
  • Bezpečnostní opatření: Používáme standardní bezpečnostní opatření k ochraně uživatelských dat Google před neoprávněným přístupem, vyzrazením, změnou nebo zničením.

Dodržování zásad omezeného používání
Naše aplikace Camping Comfort dodržuje zásady omezeného používání uvedené v Zásadách používání uživatelských dat služeb Google API. Dodržujeme přísná pravidla týkající se používání uživatelských dat Google získaných prostřednictvím omezených a citlivých rozsahů.

Zveřejnění:
Camping Comfort při používání a nakládání s informacemi získanými z rozhraní Google API plně dodržuje zásady používání uživatelských dat Google API Services, včetně požadavků na omezené používání. Další informace naleznete v Zásadách používání dat uživatelů služeb Google API.

Používáním naší aplikace a integrací s Kalendářem Google uživatelé berou na vědomí a souhlasí s přístupem, používáním a ukládáním událostí svého kalendáře v rámci popsaných parametrů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

V případě dalších dotazů týkajících se naší integrace s Kalendářem Google nebo jakéhokoli aspektu našich zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese [email protected].